Kariyer

Merih’li olmak ister misiniz?

Merih Asansör olarak vizyon, misyon ve kurum kültürümüze uygun İnsan Kaynağı stratejileri geliştirerek çalışan memnuniyetinin yaratılması ve gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla çağdaş ve stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımları ile çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmeyi, yaratıcı bir kurum kültürü oluşturmayı, bu kültüre uygun yeni yeteneklerin Merih Asansör bünyesine kazandırılmasını, aidiyet duygusu ve motivasyonu yüksek bir çalışan profili oluşturmayı hedeflemekteyiz.

İK Politikamız

Kişilerin kağıt üzerindeki özelliklerinden ziyade samimiyet, liyakat ve tecrübesine inanan Merih Asansör; tüm kademelerde çalışacak personelini, el becerisinden stratejik düşünce yapısına kadar hassasiyetle tartarak bünyesine katar.

Bir bütünün parçası olmak amacı ile yola çıkan kurumumuz; güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir ortam sağlamayı temel politika olarak benimsemiş, alıcının ilk tercihi olmak kadar çalışanın da ilk tercihi olmayı hedefler.

Kariyer değerlerimiz

Değerlerimiz

İnsan kaynağımız ikon

İnsan Kaynağımız

Kariyer müşterilerimiz ikon

Müşterilerimiz

Kariyer yaşam boyu eğitim ikon

Yaşam Boyu Eğitim

Kariyer iş ahlakı ve dürüstlük ikon

İş Ahlakı ve Dürüstlük

İşe Alım Sürecimiz

Şirketimizde göreve başlayacak çalışanlar, işe alım aşamasında her pozisyon özelinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bu değerlendirme sürecinde şu aşamalar bulunmaktadır:

-1-

Açık Pozisyon Oluşması

-2-

Aday Havuzu Araştırması ve Açık Olan İlanlara Gelen Başvuruların Değerlendirilmesi

-3-

Yetkinlik Bazlı Mülakat, Teknik Bölüm Mülakatı ve Yabancı Dil Değerlendirmesi

-4-

Referans Kontrolü

-5-

Teklif Süreci ve Pozisyonun Kapatılması

-6-

İşe Uyum ve Oryantasyon

Merih’te Eğitim, Kariyer ve Gelişim

Çalışanlarımızın stratejik olarak odaklandığımız alanlarda sürekli gelişmeleri için eğitim, öğrenme ve gelişimlerine yatırım yapıyoruz.

Bu kapsamda şirketimizde ve farklı eğitim kurumlarında düzenlenen sınıf için eğitimler ile çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, kollektif bir kurum kültürü yaratmayı da hedefliyoruz. Bununla beraber şirketimizde yeni iş başı yapan çalışanlarımızın işe uyum sürecini daha verimli hale getirmek için pozisyon bazlı özelleştirilmiş oryantasyon eğitimleri uygulamaktayız.

Pozisyon bazlı yetkinlikler üzerinden yüksek performanslı & potansiyelli çalışanlarımızı gelecek için hazırlayarak hem iş süreçlerimizin devamlılığını sağlıyor hem de çalışanlarımızın kariyer haritalarını oluşturuyoruz.

Çalışanların sistemli bir yaklaşım ile değerlendirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin de bu doğrultuda planlanması için Yetkinlik Değerlendirme ile Performans Değerlendirme sonuçlarını baz alan Yetenek Matrisleri ile kapsamlı bir süreç yönetimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Performans Yönetimi

Çalışanlarımızın performanslarını bireysel olarak farklılık gösteren akıllı hedefler ve kişisel yetkinlikler üzerinden takip ederek değerlendiriyoruz.

Akıllı hedefler ile yapılan iş için özelleştirilmiş, ölçülebilen, başarılabilir olan, gerçekçi ve zaman kıstası bulunan hedef kartları kullanmaktayız.

Bu hedeflerin şirketimizin ana stratejisi ile uyumlu olması büyük önem taşımaktadır.

Performans değerlendirmesi için ara dönemlerde hedeflerimizi revize ederek, çalışanlarımızın gelişimi ile ilgili geri bildirim görüşmeleri düzenlemekteyiz.

Yıl sonu performans değerlendirme sonuçlarımızı çalışanlarımızın kariyerlerini yönlendirmek, eğitim gereksinimlerini ortaya çıkarmak ve yüksek performansı ödüllendirmek için kullanmaktayız.

Merih’te Staj

Şirketimizde her yıl Meslek Lisesi, Çıraklık Eğitim, Yüksekokul ve Üniversite öğrencilerinin zorunlu staj programları kapsamında iş başı teorik eğitim ve uygulama süreci ile öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini desteklemekteyiz.

Bununla beraber Üniversite – Sanayi iş birliği içerisinde Lisans eğitimlerine son sınıfta devam eden öğrenci proje grupları ile bitirme projeleri kapsamında üretim süreçlerinde verimlilik çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Güncel İş İlanları


İNSAN KAYNAKLARI

+90 (312) 640 15 60 – 1035
ik@merihasansor.com