Kalite

Teknolojik anlamda sürekli gelişen ve kendini yenileyen dünyamızda, ülkemize maksimum katma değer sağlamak için yenilikçi ve sürdürülebilir bir politika izliyoruz. Yüksek teknoloji ve kalite ile üretmiş olduğumuz ürünlerimizin, beklentileri koşulsuz karşılaması öncelikli misyonumuzdur.

Memnuniyet seviyesini en üst düzeye çıkarmak için üretim öncesinde ve sonrasında, hatasız ve zamanında teslimat ilkesiyle her daim ürünümüzün arkasında durmaktayız. Kullanmış olduğumuz SAP programı ile tasarımdan üretime kadar tüm süreçler düzenli olarak kontrol edilmektedir. Yüksek bir standart ve sıfır hata ile üretim yapabilmek için kalite kontrol birimi tarafından belirlenen standartlara eksiksiz olarak uyulmaktadır.

Kalite anlayışımız;

 • Sıfır atık ile çevremizin ve doğal kaynaklarımızın korunması,
 • Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması için bilinçlendirme toplantıları,
 • Çevre ve atık standartlarına mutlak uyumluluk,
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma denetimleri,
 • Kurum giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolü,
 • Çalışanlarımızın yetkinlik ve motivasyonunu arttırma çalışmaları,
 • Hammadde girişinden sevkiyata kadar olan süreçlerin incelenmesi ve denetlenmesi,
 • Performans ve yenilik çalışmalarının arttırılması,
 • Geri beslemeye yönelik talep ve sorunların iyi analiz edilmesi,
 • Tedarikten, teslimata tüm süreci iyileştirme çabaları,
 • Maksimum ürün memnuniyeti,
 • Ürünlerin zamanında teslim edilmesi için gerekli kontrollerin sık sık yapılması,
 • Etkin ve verimli bir kalite yönetim sistemi denetimi olarak belirlenmiştir.
Merih Asansör Kalite

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

1977 yılından bugüne sektör tecrübesi ile Merih Asansör A.Ş.; çeşitli mekatronik sistemleri tasarlayıp üretebilen bir mühendislik altyapısıyla birlikte satış, satış sonrası destek, bakım ve montaj konularında hizmet verebilecek bir organizasyona sahiptir. Bu altyapı ve organizasyon kapsamında; asansörler için avan ve uygulama projeleri hazırlamak; projelendirilen ürüne ait sistem ve alt sistem bileşenlerini üretmek ve tedarik etmek, binalara asansör tesis etmek, işletmeye almak ve işletmede olan asansörlere periyodik bakım yapmak ve arıza durumunda teknik destek vermek konularında faaliyet göstermektedir.

Merih Asansör San. Tic. A.Ş. olarak;

• Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 ile amaç ve bağlamına uygun olmayı;

• Kalite kapsamında belirlemiş olduğumuz hedeflerimize ulaşmayı,

• Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle, kalite alanında tüm personelimizin farkındalığını arttırmayı, müşteri portföyümüzü genişletmeyi,

• Sunduğumuz satış sonrası hizmetlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı ve marka değerimizi en yükseğe taşımayı,

• Hedeflerimizi en uç noktadaki süreçlerimize kadar indirgeyerek, ödül ve motivasyon kurgusu ile desteklemeyi,

• Tüm süreçlerimizde yasal şartlar ve diğer şartları yerine getirmeyi, standart gerekliliklerine uymayı ve uygulanabilir şartları yerine getirilmesini,

• Kalite hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlamayı,

• Gelişen teknolojiyi takip ederek ürün ve personelimizde sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı, çalışanlarımızın katılımını sağlamayı,

• Öncü ve fark yaratan teknolojik uygulamaları çeviklikle hayata geçirerek, sürdürülebilir değerler oluşturmayı,

• Müşterilerimizin değişen talep, öneri ve şikayetlerini analiz ederek, değişim ihtiyaçlarına göre, sürekli iyileştirici faaliyetlerle çözümler sunmayı taahhüt etmekteyiz.